Przestrzeń kosmiczna, jako źródło szans i możliwości, wysokie zaufanie do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz innych agencji kosmicznych, potrzeba zaangażowania obywateli w działania w sektorze kosmicznym – m.in. na to zwracali uwagę uczestnicy ogólnoeuropejskiej debaty społecznej ESA. Opinie jednak były podzielone w kwestii wykorzystywania zasobów kosmicznych oraz zastosowań wojskowych.

Wyniki debaty diagramyPod koniec listopada 2016 roku ESA opublikowała wyniki debaty obywatelskiej Citizens’ Debate on Space for Europe, która odbyła się 10 września w 22 krajach członkowskich Agencji. ESA przeprowadziła ją, aby zebrać opinie społeczności poszczególnych państw i poznać ich pomysły odnośnie wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Zgodnie z obowiązującą strategią Space 4.0 dyrektor generalny ESA Jan Wörner stara się bowiem zaangażować szeroką społeczność w działania związane z sektorem kosmicznym. Agencja zapowiedziała uwzględnienie wyników debaty w swoich przyszłych decyzjach. We wszystkich edycjach debaty, które odbyły się tego samego dnia, wzięło udział w sumie ok 2 tys. osób. W polskiej części wydarzenia, która odbyła się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce koło Rzeszowa (w trakcie European Robotic Congress i European Rover Challenge), uczestniczyło ok. 60 osób. W polskiej edycji można było zaobserwować spore zainteresowanie tematyką nie tylko kosmiczną ale też tego, jak sektor funkcjonuje w Polsce. Chociaż od przystąpienia Polski do ESA wiele zrobiono w kwestii edukacji kosmicznej i popularyzacji sektora debata pokazała, że tego typu aktywności powinny być nadal kontynuowane.

 

„Przyjechali ludzie z olbrzymim entuzjazmem, ale trzeba zauważyć, że część z nich była związana zawodowo z sektorem kosmicznym, natomiast pozostali w jakiś sposób dziedziną tą się pasjonowali” – opowiada Paweł Ziemnicki, dziennikarz portalu Space24 i uczestnik debaty. „Różne było wykształcenie uczestników, obecni byli także humaniści” – dodaje.

We wszystkich krajach organizatorzy podzielili dialog z uczestnikami na pięć głównych bloków tematycznych.: „Kosmos i ja”, „Rola Europy w eksploracji i eksploatacji przestrzeni kosmicznej”, „Globalne zarządzanie przestrzenią kosmiczną”, „Lecimy w kosmos” oraz „Przygotowywanie przyszłość przestrzeni kosmicznej dla Europy”. Na początku każdego panelu goście oglądali poświęcony danemu tematowi film, dyskusowali, po czym odpowiadali na pytania o takiej samej treści w każdym kraju.

Po wnikliwej analizie, ESA udostępniła wyniki debaty. Najważniejsze z nich to:

 • 96% osób postrzega przestrzeń jako uniwersum możliwości i szans, (podobnie uważa 96 % polskich uczestników debaty);
 • 94% deklaruje pełne lub wysokie zaufanie do europejskich agencji kosmicznych (88 % Polaków);
 • 84% deklaruje pełne lub wysokie zaufanie do agencji kosmicznych w ogóle, (82 % Polaków, więcej na temat polskich danych można znaleźć tutaj);

Debata pokazała przy tym szerokie spojrzenie uczestników na sprawy kosmiczne:

 • 84% uważa, że przestrzeń powinna być chroniona przed zanieczyszczeniem i potencjalnie szkodliwym działaniem człowieka;
 • 84% twierdzi, że ESA powinna przyspieszyć wdrożenie programów i działań prowadzonych z udziałem innych uczestników niż tradycyjnie związani z sektorem kosmicznym – np. z organizacjami pozarządowymi, start-upami, obywatelami, klubami, artystami, uczelniami i szkołami;
 • 89% popiera ideę możliwości uczestnictwa obywateli w projektach kosmicznych na zasadzie wolontariatu.

W niektórych tematach, zdania były jednak podzielone:

 • 69%. uważa, że ESA powinna prowadzić specjalne programy z sektora bezpieczeństwa, podczas gdy 16 proc. twierdzi, że nie powinna takich programów rozwijać;
 • 80% akceptuje ideę wykorzystania naturalnych zasobów (złoża czy energia) przez międzynarodowe instytucje, bez przyznawania im praw własności;
 • 39% uważa, że rządy powinny mieć możliwość wykorzystywania takich zasobów, a 47 proc. twierdzi, że nie powinny mieć takiej możliwości;
 • 37% stwierdziło, że przedstawiciele sektora prywatnego powinny móc wykorzystywać te zasoby, a 49 proc., że nie powinny;
 • 53% uważa, że taką możliwość powinny mieć podmioty publiczno-prywatne, a 32 proc., że nie powinny jej uzyskać.

„Goście byli w większości pozytywnie nastawieni do eksploracji i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Zdawali sobie sprawę z praktycznych korzyści, a także popierali pomysły ambitnych misji, jak np. załogowy lot na Marsa” – relacjonuje Paweł Ziemnicki.

Analiza odpowiedzi ukazała kilka głównych rekomendacji ze strony uczestników debaty. Po pierwsze, ważna dla nich okazała się potrzeba utrzymania przestrzeni w czystości, usuwanie kosmicznych „śmieci” i ochrona przestrzeni dla przyszłych pokoleń. Kolejne zalecenie to innowacyjność niezbędna, aby eksploracja przestrzeni wzbogacała codziennie życie i przyszłość ludzkości. Pierwszym krokiem do tego celu zdaniem wielu ankietowanych powinien być powrót na Księżyc, zgodnie z pomysłem Księżycowej Wioski. Uczestnicy zwracali także uwagę na komunikację i interaktywność. W tym zakresie ESA powinna nadal prowadzić dialog z obywatelami oraz innymi zainteresowanymi stronami, w tym agencjami kosmicznymi, dzielić się posiadanymi informacjami, rozwijać akcje marketingowe i komunikacyjne, a także organizować szeroko zakrojone, inspirujące misje, które angażowałyby społeczeństwo.

Debata została dobrze przyjęta przez uczestników – aż 92% Europejczyków było zadowolonych z jej przebiegu, a 95%. uważa, że ESA powinna prowadzić podobne spotkania w przyszłości. Agencja tymczasem oferuje pomoc w organizacji podobnych debat w lokalnych społecznościach, np. na uczelniach czy w szkołach. „Myślę, że wydarzenia tego typu poszerzają wiedzę na temat prowadzonych w kosmosie działań i mogą się przyczynić do promocji coraz bardziej rosnących w siłę polskich firm z tego sektora” - mówi Paweł Ziemnicki.

 

 

Powiązane wiadomości

więcej wiadomości

Powiązane wydarzenia

więcej wydarzeń

 

 

KOSMOS 400 1