Potencjał intelektualny i kadrowy, pojawiające się możliwości rozwoju oraz rosnące szanse zatrudnienia w branży – tego m.in. dotyczy pierwszy Raport nt. potencjału sektora robotyczno-kosmicznego w Polsce. W badaniu udział wzięło ponad 100 młodych konstruktorów łazików marsjańskich. Analizie poddanych zostało także 50 przedsiębiorstw z polskiego sektora kosmicznego. Dane ilościowe uzupełniły wypowiedzi ekspertów, m.in. przedstawicieli ministerstw, agencji rządowych, oraz reprezentantów samorządów.

Pierwsza wersja broszury "Sięgając gwiazd" powstała w 2013 r. i przedstawiała obraz polskiego sektora kosmicznego na początkowym etapie członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przez cztery lata sektor ten zmienił się, rozrósł i ewoluował. Dlatego podjęto decyzje o aktualizacji broszury. Zachęcamy do zapoznania się z treścią „Sięgając gwiazd. Polski sektor kosmiczny 4 lata w ESA”.