Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia parlamentu Europejskiego i rady w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów radionawigacji satelitarnej (COM(2011) 814)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:181:0179:0182:PL:PDF

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i jego operacji (COM(2011) 831)
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=pl&DosId=201141

Report from the Commission to the European Parliament and the Council “Mid-term review of the European satellite navigation programs”  Brussels, 18.01.2011, COM (2001) 5 final
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=EN&type_doc=COMfinal&an_doc=2011&nu_doc=814

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on further implementation of the European satellite navigation programs (2014 – 2020)
http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/docs/ia_2011/sec_2011_1446_en.pdf

Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the council of 9 July 2008on the further implementation of the European satellite navigation programmes (EGNOS and Galileo)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:196:0001:0011:en:PDF

EU-ESA Framework Agreement
http://www.kosmos.gov.pl/download/EU-ESA_Framework_Agreement.pdf

European Strategy for Space
http://www.kosmos.gov.pl/download/European_Strategy_for_Space.pdf

European Space Policy - preliminary elements
http://www.kosmos.gov.pl/download/European_Space_Policy-preliminary_elements.pdf

Green Paper - European Space Policy
http://www.kosmos.gov.pl/download/Green_Paper-European_Space_Policy.pdf

Towards a European Space Policy
http://www.kosmos.gov.pl/download/Towards_a_European_Space_Policy.pdf

White Paper - Implementation Plan for European Space Policy
http://www.kosmos.gov.pl/download/White_Paper-Implementation_Plan_for_European_Space_Policy.pdf