Układ o zasadach działalności państw w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z księżycem i innymi ciałami, sporządzony w Moskwie. Londynie, Waszyngtonie 27.01.1967r. (Dz. U. z 1968 r. Nr 14, poz.82

http://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000000128&find_code=SYS&local_base=TEK01

Umowa o ratowaniu kosmonautów, powrocie kosmonautów i zwrocie obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, sporządzona w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie 22.04.1968r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 15, poz. 110)

http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/1969/wydanie/15/pozycja/110

Konwencja międzynarodowa o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzona w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie 29.03.1972r. (Dz. U. z 1973 r. Nr 27, poz.154)

http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/1973/wydanie/27/pozycja/154

Konwencja o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną otwarta do podpisu w Nowym Jorku 14.01.1975 r. (Dz. U. z 1979 r. Nr 5, poz.22)

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1975.html

Porozumienie o współpracy w dziedzinie badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych, sporządzona w Moskwie 13.07.1976 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 31, poz.135)

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/inne/1976.html

Konwencja o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu, sporządzona w Moskwie 19.05.1978r. (Dz. U. z 1980 r. Nr 10, poz. 27)

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet/?id=wdu19800100027

Umowa o działalności państw na Księżycu i innych ciałach niebieskich otwarta do podpisu w Nowym Jorku 18.12.1979 r. (United Nations publication Sales No E.02.I.20, s. 27)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19710240225

Rezolucja 51/122 z 13.12.1996r. Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie międzynarodowej współpracy w badaniu i wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej, ukierunkowanej na korzyści i interesy wszystkich państw, a w szczególności potrzeby państw rozwijających się

http://www.oosa.unvienna.org/oosa/en/SpaceLaw/gares/html/gares_51_0122.html

Spis aktów prawnych na stronie sejmowej

http://isap.sejm.gov.pl/KeyWordServlet?viewName=thasK&passName=kosmos

Convention for the establishment of a European Space Agency

http://www.kosmos.gov.pl/download/ESA_Convention.pdf