Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120001245&type=2


Program działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w Polsce: pobierz plik

Plan Rozwoju Sektora Kosmicznego: pobierz plik

Ustawa o Polskiej Agencji Kosmicznej: W dniu 20 października 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał Ustawę z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 22, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Ustawa jest dostępna pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/2287_u/$file/2287_u.pdf