Narodowy Instytut Techniki Lotniczej INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) - hiszpańska agencja kosmiczna  z siedzibą w Torrejón de Ardoz w pobliżu Madrytu. 

Narodowa agencja kosmiczna Wielkiej Brytanii odpowiedzialna za cywilne programy kosmiczne.

DLR (Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt) – niemieckie  centrum badań nad aeronautyką, transportem i energią Niemiec.

Centre National d’Études Spatiales, Państwowy Ośrodek Badań Kosmicznych - francuska organizacja rządowa odpowiedzialna za rozwój badań kosmicznych.

Organizacja międzynarodowa z siedzibą w Genewie.

Jedna z agencji Unii Europejskiej, która została powołana do życia przez tzw. wspólne działanie Rady Unii Europejskiej 12 lipca 2004 roku.

Gospodarczo-polityczny związek 28 demokratycznych państw europejskich.

Organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 35 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa.

Organizacja polityczno-wojskowa powstała 24 sierpnia 1949 na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Instytucja powołana przez i działająca pod auspicjami Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Minister Obrony Narodowej jest naczelnym organem administracji państwowej w dziedzinie obronności państwa.

I3TO jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Polska agencja wykonawcza powołana do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Instytut badawczy III Wydziału Polskiej Akademii Nauk - prowadzi prace naukowe i techniczne oparte na eksperymentach kosmicznych w zakresie fizyki przestrzeni kosmicznej oraz fizycznych i geodynamicznych badań planet i Ziemi.

MNiSW prowadzi politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego.

MC odpowiada m.in. za budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, rozwój i standaryzacja e-usług i wspieranie kompetencji cyfrowych.

MR odpowiada m.in. za realizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, politykę gospodarczą i zarządza systemem wdrażania Funduszy Europejskich.

ARP – spółka akcyjna należąca do Skarbu Państwa, wspierająca restrukturyzację polskich przedsiębiorstw.

Eurisy jest Europejskim stowarzyszeniem non-profit, którego członkami jest ponad 30 rządowych urzędów i agencji kosmicznych, organizacji międzynarodowych, instytutów badawczych i prywatnych przedsiębiorstw zaangażowanych lub zainteresowanych  działalnością kosmiczną.

Powołana w 1983 międzynarodowa organizacja odpowiedzialna za powołanie, utrzymanie i wykorzystanie europejskich satelitarnych systemów obserwacji meteorologicznych.

Narodowa agencja kosmiczna Meksyku, utworzona w lipcu 2010 r.

Włoska, państwowa organizacja mająca na celu promocję, koordynowanie i realizację projektów kosmicznych, w których biorą udział Włochy.

PARP jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki.

Przedsiębiorstwo państwowe utworzonym w sierpniu 2015 r. w celu przeprowadzenia obszernej restrukturyzacji rosyjskiego przemysłu kosmicznego.

JAXA została utworzona 1 października 2003 przez połączenie National Space Development Agency (NASDA), National Aerospace Laboratory of Japan (NAL) i Institute of Space and Aeronautical Science (ISAS).

ZPSK powstał 31 października 2012 roku i aktualnie zrzesza ponad 45 polskich przedsiębiorstw oraz instytucji naukowo-badawczych działających w sektorze kosmicznym.