Konferencja ZIEMIA I KOSMOS - WYZWANIA, SZANSE I ZAGROŻENIA

Organizator: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

XX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NAVSUP 2016

Organizatorzy: Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Polskie Forum Nawigacyjne

Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji

Organizatorzy: Instytut Nawigacji i Hydrografii Morskiej Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Sekcja Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk, Polskie Forum Nawigacyjne

Dzień Informacyjny Przestrzeń kosmiczna w Programie HORYZONT 2020 Warszawa

Organizator: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Konferencja Badań Kosmicznych

Organizator: Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

Dzień Informacyjny nt. misji ESA – Biomass

Organizatorzy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Warsztaty NAVISP

Organizatorzy: ESA, Ministerstwo Cyfryzacji

The Tenth International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics – Metamaterials'2016

Organizator: METAMORPHOSE VI AISBL

Szkolenie ze standardów inżynieryjnych

Organizator: PARP, ESA

European Rover Challenge

Organizatorzy: European Space Technologies, województwo podkarpackie

Debata obywatelska nt. przestrzeni kosmicznej dla Europy

Organizatorzy: ESA, Missions Publiques

Fadat - Failure Test and Operations Data Workshop

Organizator: ESA

Dzień Przemysłu Polskiego – Program Naukowy ESA

Organizatorzy: Dzień Przemysłu Polskiego – Program Naukowy ESA

Polsko-włoskie seminarium
Organizatorzy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Warsztat poświęcony problematyce misji kosmicznych

Organizator: PARP

European Space Expo

organizator: European Space Expo

EGEP Info Day

organizator: ESA