Dron to bezzałogowy aparat latający (Unmanned Aerial Vehicle - UAV) lub bezzałogowy statek latający (Unmanned Aerial System - UAS). Drony wyglądają jak małe samoloty lub ich modele, a złośliwi twierdzą, że to laminowane płatowce. Są sterowane zdalnie lub wykonują lot automatycznie. 

Bezzałogowe statki powietrzne są, jak dotychczas, wykorzystywane głównie przez siły zbrojne do obserwacji i rozpoznania (głowice optoelektronicznych, przetworniki elektro-optyczne). Niektóre modele wojskowe są uzbrojone (amerykański RQ-1 Predator). Podstawowym mechanizmem, który umożliwia funkcjonowanie dronów jest odbiornik GPS określający pozycję i kurs niezbędne do wykonania zaplanowanego lotu. Drony w zastosowaniach wojskowych oprócz szyfrowanego sygnału GPS tzw. M-code, stosują także nawigację bezwładnościową (inercjalną).

Lotnictwo wojskowe

W amerykańskiej branży militarnej można zaobserwować trend stopniowego wypierania klasycznych samolotów załogowych przez bezzałogowe statki powietrzne. Coraz większe nakłady finansowe są przeznaczane na zakup dronów i szkolenie ich operatorów. Od 2009 roku wyszkolono w USA około 670 pilotów-operatorów samolotów typu UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Obecnie stanowią oni zaledwie lub aż 10% pilotów Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych.

Już jedna na trzy latające maszyny w armii amerykańskiej to dron. W 2005 roku stanowiły 5%,  obecnie to już 31% wojskowego sprzętu latającego. Budżet potrzebny na utrzymanie bezzałogowców wzrósł z 284 mln do 3,3 mld dolarów rocznie.

Jak dotąd drony używane są głównie przez wojsko. Piloci-operatorzy wojskowi są szkoleni na podstawie procedur przynależnych do konkretnych modeli bezzałogowych statków powietrznych, a uprawnienia i certyfikaty wydawane są przez producenta.

Bezzałogowe statki powietrzne dają możliwość wykorzystania ich w misjach rozpoznawczych, bez obawy o życie pilota. Operator drona steruje samolotem zdalnie, z bazy oddalonej o wiele kilometrów. 

W Polsce projekty i badania nad dronami są prowadzone przez: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Poznańską, Politechnikę Wrocławską oraz Politechnikę Rzeszowską.

Polskie Siły Zbrojne posiadają klika bezzałogowych statków latających: Aeronautics Orbiter (misje w Afganistanie), ScanEagle i WB Electronics FlyEye używane m.in. w Wojskach Specjalnych do bliskiego rozpoznania.

Lotnictwo cywilne

Bezzałogowe samoloty funkcjonują w lotnictwie wojskowym praktycznie od czasów pierwszej wojny światowej. Od kilkunastu lat funkcjonują również w polskim lotnictwie cywilnym i w kilku dziedzinach gospodarki.

Jednym z głównych problemów wprowadzenia dronów w lotnictwie cywilnym jest, abstrahując od technologicznego zaplecza, brak funkcjonalnych procedur prawa lotniczego. Polskie modele dronów są na światowym poziomie (ITWL, WB Electronics, Trigger Composites, FlyTech BSL), natomiast zaplecze legislacyjne dla bezzałogowych statków powietrznych praktycznie nie istnieje. Pierwsze regulacje prawne dotyczące bezzałogowych statków powietrznych zostały zawarte w ustawie z dnia 3 lipca 2002 roku. Szczegółowe warunki i zasady wykonywania lotów bezzałogowych zostały określone w m.in. Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 roku.

Zgodnie z ustawą prawa lotniczego i rozporządzeniami wolno wykonywać loty dronami o wadze do 25 kg w zasięgu wzroku operatora. W przypadku lotów innych niż rekreacyjne i sportowe należy posiadać świadectwo kwalifikacji, badania lotniczo-lekarskie odpowiedniej klasy oraz ubezpieczenie.

Zakres wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych jest bardzo szeroki.

  • Akcje ratunkowe

Koordynowanie i wsparcie akcji ratunkowych to chyba najbardziej utylitarna cecha dronów. Akcje takie w normalnych warunkach, z powodu zagrożenia życia pilotówmogą być odwoływane lub wstrzymywane. Dzięki rozwojowi technologicznemu obecność pilota na pokładzie samolotu nie jest konieczna.

  • Badania naukowe

Dzięki dronom możliwe są precyzyjne pomiary geodezyjne, kartograficzne. Bezzałogowce mają swój wkład w ochronę środowiska: monitorują tereny podbiegunowe, wykonują pomiary grubości warstwy ozonowej, zliczają populacje fok, mierzą grubość lodu, badają zanieczyszczenia atmosfery, monitorują wybrane obszary ze względu na zmiany klimatyczne, prowadzą obserwacje meteorologiczne.

  • Rolnictwo

Bezzałogowe statki powietrzne monitorują pola uprawne, zasoby naturalne, tworzą mapy zbiorników wody spływającej podczas roztopów, mogą być wykorzystane do stworzenia systemu ostrzegania przed klęskami żywiołowymi. 

  • Monitorowanie ruchu drogowego

Ulepszenie map systemu nawigacyjnego, monitorowanie miejsc, gdzie tworzą się korki, usprawnienie tym samym płynności ruchu drogowego.

  • Fotografowanie i filmowanie

Fotoreporterzy, ekipy filmowe czy telewizyjne mają możliwość uzyskania zdjęć, ujęć, kadrów wykonanych sprzętem umieszczonym na dronie. Dzięki rozwojowi bezzałogowych statków powietrznych fotoreporterzy będą mogli zdawać relacje z miejsc dotychczas niedostępnych lub trudno dostępnych, pokazać np. widowiska sportowe czy imprezy masowe z innej perspektywy. (Dron, który jest „latającą kamerą” nazywa się oktokopter).

  • Przesyłanie danych

Zdjęcia i filmy nagrane przez sprzęt umieszczony na bezzałogowcu mogą być bezpośrednio przesłane do odbiorcy dzięki systemowi bezprzewodowego przesyłania danych. (Amerykański dron Global Hawk w ciągu sekundy przesyła 500 megabajtów danych).

  • Hobby

Budowanie prototypów i modeli dronów pełni funkcje rekreacyjne. (Loty FPV – First Person View). Modele statków powietrznych wyposażone są w kamery pokładowe. Osoba pilotująca model bezzałogowego statku powietrznego dysponuje widokiem zbliżonym do tego, który widzi pilot w klasycznym, załogowym samolocie.

 

Grafika: © NASA

 

 

 

 

 

Powiązane wiadomości

Brak powiązanych wiadomości.

więcej wiadomości

Powiązane wydarzenia

więcej wydarzeń

 

 

KOSMOS 400 1