• TTcomm S.A.

    Dostawca usług satelitarnych dla instytucji rządowych,  sił zbrojnych i sektora cywilnego (m.in. koncerny energetyczne, koncerny naftowe, radio, telewizja).