Zestawienie dotyczące podmiotów z sektora kosmicznego z państw członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do zapoznania się ze zbiorczym zestawieniem w zakresie podmiotów europejskiego sektora kosmicznego. Zestawienie jest wynikiem opracowania, które zawiera kompleksowe opisy działalności 570 europejskich podmiotów z sektora kosmicznego (po 30 z każdego państwa członkowskiego ESA), w większości małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych w systemie przetargowym EMITS. Opracowanie zawiera głównie informacje o małych i średnich przedsiębiorstwach, które stanowią istotny element łańcucha poddostawców dużych integratorów satelitów. Może ono ułatwić nawiązywanie międzynarodowych kontaktów i podejmowanie współpracy potrzebnej do realizacji projektów zarówno dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), jak i w ramach programu Horyzont 2020 i innych programów.

 

Informacje do opracowania PARP zostały pozyskane głównie z systemu EMITS i stron internetowych analizowanych podmiotów. Istotną wartością dodaną opracowania jest analiza podmiotów pod względem ich specjalizacji zdefiniowanej w ramach drzewa technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej, które przedstawia klasyfikację dziedzin z zakresu technik kosmicznych i technologii satelitarnych, aktualnie rozwijanych w ESA. 

 

 

W poniższym zestawieniu zbiorczym określona została ilość przeanalizowanych w opracowaniu podmiotów, specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach drzewa technologicznego ESA, dla każdego z 19 krajów członkowskich ESA.

Dziedziny drzewa technologicznego ESA

Państwa członkowskie ESA

D1

On-Board Data Systems

D2

Space System Software

D3

Spacecraft Electrical Power

D4

Spacecraft Environ.& Effects

D5

Space System Control

D6

RF Payload & Systems

D7

Electromagnetic Technologies & Techniques

D8

System Design & Verification

D9

Mission Operation & Ground Data Systems

D10

Flight Dynamics & GNSS

D11

Space Debris

D12

Ground Station System & Networks

D13

Automation, Teleprescence & Robotics

AUSTRIA

2

10

0

0

0

1

7

0

0

4

0

0

0

BELGIA

1

7

0

0

0

1

5

0

0

5

0

1

1

CZECHY

3

7

1

0

0

3

3

1

0

6

0

0

1

DANIA

3

6

1

0

0

5

5

1

0

1

0

1

0

FINLANDIA

5

3

0

4

1

6

0

0

0

2

1

0

1

FRANCJA

1

8

2

0

1

4

2

0

0

2

0

0

0

GRECJA

1

3

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

HISZPANIA

4

7

1

1

2

5

5

0

3

4

0

2

2

HOLANDIA

6

6

1

1

0

2

3

0

1

1

0

0

1

IRLANDIA

0

4

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

1

LUKSEMBURG

2

2

0

0

0

3

9

1

1

5

0

1

0

NIEMCY

8

5

1

0

0

1

1

0

0

5

0

1

0

NORWEGIA

3

3

0

0

2

2

7

0

0

6

0

0

0

PORTUGALIA

2

5

0

0

0

2

1

0

0

3

0

0

3

RUMUNIA

1

6

1

1

1

2

3

0

1

1

1

1

0

SZWAJCARIA

5

7

2

0

1

5

7

3

0

5

0

1

3

SZWECJA

4

5

3

0

0

3

4

1

0

1

0

0

1

WIELKA BRYTANIA

0

4

1

1

0

6

5

1

0

3

1

1

1

WŁOCHY

2

1

2

0

3

3

5

3

1

4

0

0

0

SUMA

53

99

16

8

11

60

78

11

7

58

3

9

15

 

Dziedziny drzewa technologicznego ESA


Państwa członkowskie ESA

D14

Life & Physical Sciences

D15

Mechanisms & Tribology

D16

Optics

D17

Optoelectronics

D18

ATD

D19

Propulsion

D20

Structures & Pyrotechnics

D21

Thermal

D22

Environmental Control & Life Support and In-Situ Resource Utilisation

D23

EEE Components & Quality

D24

Materials & Processes

D25

Quality, Dependability & Safety

AUSTRIA

0

2

1

4

0

1

1

1

10

0

4

1

BELGIA

2

1

2

1

0

0

2

0

6

0

3

1

CZECHY

1

1

0

1

4

0

3

0

3

3

3

1

DANIA

2

0

0

1

0

0

2

0

4

1

5

1

FINLANDIA

1

5

1

1

0

0

1

1

6

1

2

0

FRANCJA

0

2

0

2

0

0

2

2

3

0

4

1

GRECJA

1

0

0

1

2

1

2

0

6

1

5

2

HISZPANIA

0

2

1

1

0

0

6

1

4

0

2

0

HOLANDIA

0

2

1

0

1

2

3

2

11

0

0

1

IRLANDIA

1

2

0

2

1

2

2

1

4

2

5

5

LUKSEMBURG

1

0

0

1

0

0

2

1

4

1

4

4

NIEMCY

1

2

2

3

0

0

5

1

6

0

2

2

NORWEGIA

6

0

0

0

0

3

0

1

6

2

0

2

PORTUGALIA

2

1

0

0

0

0

3

2

4

0

2

6

RUMUNIA

1

0

1

1

1

1

3

0

8

0

1

4

SZWAJCARIA

0

1

3

4

1

0

2

2

7

0

0

0

SZWECJA

0

1

1

1

1

6

4

2

3

3

4

4

WIELKA BRYTANIA

1

2

0

5

1

3

2

0

2

0

1

2

WŁOCHY

2

1

2

1

0

1

4

2

3

0

0

3

SUMA

22

25

15

30

12

20

49

19

100

14

47

40

 

Jak wskazuje powyższe zestawienie wśród analizowanych 570 podmiotów największa ilość specjalizuje się w kontroli środowiska (D22) oraz oprogramowaniu systemów kosmicznych (D2). Kolejną pod względem ilości grupę stanowią firmy specjalizujące się w technologiach związanych z usługami satelitarnymi: nawigacją (D10) i telekomunikacją satelitarną (D7).

 

Zachęcamy do kontaktu z pracownikami Sekcji ds. Programu Kosmicznego w Departamencie Programów Pilotażowych PARP w celu uzyskania informacji na temat podmiotów w interesującej Państwa specjalizacji lub kraju.

 

Zakres informacji, którymi dysponuje PARP w odniesieniu do analizowanych podmiotów obejmuje:

  • dane teleadresowe,
  • obszary specjalizacji w zakresie sektora kosmicznego,
  • zakres kontraktów z ESA,
  • oferowane produkty i usługi w zakresie sektora kosmicznego oraz
  • inne informacje istotne dla działalności przedsiębiorstwa.

 

Pracownicy PARP udzielający informacji w powyższym zakresie:

Pani Kamila Matela, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Pani Weronika Nowak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Pani Paulina Śliwińska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 

 

 

[1] Zestawienie nie uwzględnia podmiotów z Estonii i Węgier, które wstąpiły do ESA po zakończeniu prac nad przedmiotowym opracowaniem, oraz podmiotów z Polski.

 

[2] EMITS jest systemem przetargowym ESA. Rejestracja w EMITS jest wymagana do ubiegania się o kontrakty z ESA. Więcej informacji: http://tk.parp.gov.pl/przewodniki-i-publikacje/emits

 

[3] W załączeniu znajduje się lista dziedzin drzewa technologicznego ESA wraz z ich poddziedzinami.

 

 

 

 

§  dane teleadresowe,

§  obszary specjalizacji w zakresie sektora kosmicznego,

§  zakres kontraktów z ESA,

§  oferowane produkty i usługi w zakresie sektora kosmicznego oraz

§  inne informacje istotne dla działalności przedsiębiorstwa.