Niebawem Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) udostępni internautom zestaw narzędzi ułatwiających śledzenie obiektów kosmicznych bliskich Ziemi (NEO) – asteroidach, meteoroidach, kometach, których wokółsłoneczne orbity mogą, potencjalnie, przeciąć się z naszą. ITTI logo 930x400Narzędzia te będą dostępne z poziomu przeglądarki www. Aplikacja ta jest opracowywana przez poznańskie przedsiębiorstwo ITTI Sp. z o. o.

 

Początki przedsiębiorstwa sięgają 1992 roku, kiedy powstała Francusko-Polska Wyższa Szkoła Nowych Technik Informatycznych i Komunikacyjnych – niepaństwowa, bezpłatna wyższa uczelnia o profilu telekomunikacyjno-informatycznym. Jesienią 1996 roku uczelnia straciła sponsorów i została zamknięta, a jej kluczowi pracownicy, w liczbie ok. czterdziestu, założyli Instytut Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o. W 2006 r. nazwa firmy oficjalnie przybrała dzisiejszą postać: ITTI Sp. z o. o.

Obecnie przedsiębiorstwo ma szerokie portfolio usług z zakresu IT ale również pozyskiwania i wykorzystywania funduszy ze źródeł zewnętrznych, a także towarzyszące tym tematom doradztwo biznesowe i prawne. Znaczącą część działań ITTI Sp. z o. o. stanowią badania stosowane, finansowane zarówno ze środków EU w ramach programów ramowych, programów Europejskiej Agencji Obrony, jak i ze środków krajowych, m.in. programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i konkursów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Programami kosmicznymi firma ITTI Sp. z o. o. interesowała się w latach 2004-2006, gdy Polska nie była jeszcze członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej. Możliwość udziału w projektach ESA była więc znikoma. Do ESA Polska oficjalnie przystąpiła w listopadzie 2012 i już w październiku 2013 ITTI Sp. z o. o., jako jedno z pierwszych polskich przedsiębiorstw, podpisało z Agencją kontrakt. Dotyczył on projektu SPACEMAN, który koncentrował się na aspektach związanych z zarządzaniem sieciami komunikacyjnymi działającymi w oparciu o protokół SpaceWire, który jest stosowany na pokładzie satelitów.

Owocna współpraca ITTI z Europejską Agencją Kosmiczną trwa do dziś. Przedstawimy trzy różne projekty, które mają zostać niebawem ukończone: astronomiczny NEO – User Support Tools, przeznaczony dla inżynierów INSPECTOR, oraz LEX-EO, studium na potrzeby instytucji państwowych egzekwujących prawo.

Neosat mission mediumNEO – User Support Tools jest realizowany w ramach programu opcjonalnego ESA SSA-NEO (Space Situational Awareness Near Earth Objects). ITTI Sp. z o. o. we współpracy z Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przygotowało zestaw narzędzi informatycznych, które posłużą wizualizacji orbit NEO i ich przelotów w pobliżu ziemi (Orbit Visualizer, Flyby Visualizer), planowania astronomicznych obserwacji NEO (Observation Planning Tool), tworzenia map nieba (Sky Chart Tool). W pakiecie znajdzie się też kalkulator do obliczeń astronomicznych (Sky Calculator) oraz aplikacja edukacyjna przeznaczona dla mniej zaznajomionych z tematyką NEO (Educational Tool). Skorzystają z nich astronomowie – profesjonalni i amatorzy – a także każdy zainteresowany tematyką obiektów kosmicznych przelatujących blisko Ziemi. Celem projektu SSA-NEO jest rozwój wiedzy na temat NEO, przewidywanie kolizji, szacowanie ich skutków, a w bardziej odległej przyszłości także zapobieganie tego typu zdarzeniom

Z kolei INSPECTOR jest oprogramowaniem tworzonym specjalnie dla inżynierów pracujących przy budowie satelitów, chcących korzystać w trakcie pracy z baz danych zawierających dokumentację. Dokumentacja jest niezwykle obszerna, a dodatkowo częstokroć musi być wykorzystywana w trybie offline. Ze względu na to, że montaż satelitów najczęściej odbywa się w pomieszczeniach bez dostępu do sieci bezprzewodowej ze względu na konieczność ograniczenia szumu elektromagnetycznego, więc nie jest możliwy bezpośredni dostęp do baz danych zawierających dokumentację. INSPECTOR zapewnia efektywny mechanizm przechowywania i przeszukiwania korporacyjnych baz dokumentów przy pomocy tabletów i smartfonów, bez dostępu zarówno do Internetu, jak i do sieci lokalnej. Ukończenie projektu planowane jest na koniec 2016. Projekt jest finansowany z programu Polish Industry Incentive Scheme (PLIIS).

ITTI Sp. z o. o. bierze również udział w projekcie LEX EO, Law Enforcement eXploitation of Earth Observation. Jego liderem jest włoskie przedsiębiorstwo e-GEOS, a podmiot z Poznania – jednym z podwykonawców. Projekt ma zademonstrować korzyści z przetwarzania obrazów pochodzących z obserwacji satelitarnych dla szeroko rozumianych instytucji egzekwujących prawo (ang. Law Enforcement Agencies). W LEX EO uczestniczą takie podmioty jak: włoska marynarka i straż przybrzeżna, włoskie Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa, rumuńska straż graniczna i hiszpańska żandarmeria Guardia Civil. Użytkownicy jako obszary zainteresowania wskazali m. in. przemyt ludzi, handel narkotykami, nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy. W projekcie zostaną przeprowadzone demonstracje usług z zastosowaniem produktów obserwacji satelitarnej. LEX EO, finansowany przez ESA w ramach programu EO Envelope Programme (element Value Added Element), ma trwać do kwietnia 2017. Dzięki temu projektowi ITTI może rozwinąć swoje kompetencje m.in. w dziedzinie automatycznego przetwarzania oraz analizy obrazu. Ponadto, pracownicy mają możliwość zapoznania się z technologią obrazowania satelitarnego.

Łącznie firma zrealizowała lub jest w trakcie realizacji 12 różnych projektów dla ESA. Często w kooperacji z instytucjami naukowymi (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Warszawie) lub partnerami prywatnymi, takimi jak polska firma Piktime Systems (specjalizuje się w urządzeniach dotyczących precyzyjnego pomiaru czasu), belgijski oddział włoskiej firmy Vitrociset, grecki TELETEL, włoski e-GEOS czy polski oddział hiszpańskiej firmy GMV (informatyka i telekomunikacja).

ITTI Sp. z o.o. zatrudnia w sumie około 80 osób, spośród których ok. 20 jest zaangażowanych w projekty kosmiczne. W przyszłości ITTI chce wejść na stałe do łańcucha dostaw w sektorze kosmicznym (jako dostawca oprogramowania) i być rozpoznawalnym partnerem zarówno dla ESA, jak integratorów systemów i podsystemów satelitarnych.

 

Powiązane wiadomości

więcej wiadomości

Powiązane wydarzenia

więcej wydarzeń

 

 

KOSMOS 400 1