Asseco Poland S.A. to największe polskie przedsiębiorstwo informatyczne notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Asseco logoOd ponad 2 dekad wytwarza oprogramowanie dla przedsiębiorstw z różnych sektorów – od telekomunikacji, przez energetykę i bankowość, po opiekę zdrowotną. Ponadto oferuje usługi infrastrukturalne, w skład których wchodzi m.in. budowa centrów przetwarzania danych, sieci transmisyjnych, tworzenie i zarządzanie strukturą IT klientów. Po wstąpieniu Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2012 roku, przedsiębiorstwo zaangażowało się w agencyjne projekty.

 

Grupa kapitałowa Asseco zatrudnia ponad 20 tys. osób, działa w 54 krajach i jest największym dostawcą technologii informatycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Od kilku lat znajduje się w czołówce rankingu TOP 100 European Software Vendors, między największymi europejskimi producentami oprogramowania. „Decyzja Asseco Poland o rozpoczęciu realizacji projektów z sektora kosmicznego jest dla nas ważnym krokiem w budowaniu innowacyjnej i spełniającej światowe standardy spółki”–mówi Zdzisław Wiater, Zastępca Dyrektora Pionu Administracji Publicznej oraz Dyrektor Departamentu Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa w Asseco Poland.

Pierwszą aplikacją stworzoną dla ESA przez Asseco był SDATS – SBAS Data Analysis Tool Set – narzędzie do realizacji scenariuszy testowych dla European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS), czyli europejskiej technologii wspomagającej systemy nawigacji satelitarnej, takie jak GPS zwiększających ich dokładność. W 2014 roku spółka podjęła się stworzenia oprogramowania S-AFTK – SPEED Algorithmic Function Toolkit przeznaczonego do modelowania środowiska dla symulacji EGNOS, które pozwalają na prowadzenie testów systemu.

Z kolei w następnym roku firma podpisała z ESA umowę na realizację projektu SIMSAT Web Human-Machine, dzięki któremu Agencja mogła m.in. uzyskać zdalny dostęp do symulatorów statków kosmicznych za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Symulatory takie umożliwiają sprawdzenie działania satelitów przed ich wyniesieniem na orbitę.Te projekty były realizowane w ramach trwającego do 2017 roku programu Polish Industry Incentive Scheme, zarządzanego przez Zespół Zadaniowy PL-ESA. Celem PLIIS jest umożliwienie dostosowania potencjału polskich podmiotów do udziału w programach i projektach ESA. Obecnie Asseco Polska S.A. realizuje projekt SSSD dla ESA ESTEC (European Space Research and Technology Centre), który dotyczy usług wsparcia w zakresie administracji systemów oraz rozwoju aplikacji do modelowania satelitów. Ponadto zaakceptowane zostały wszystkie trzy oferty złożone przez firmę w ramach trzeciej edycji programu Polish Industry Incentive Scheme.: SBAS Analysis Toolset Extension (SATE) – kontynuacja projektu SDATS, SPEED Scenario Manager (S-SM) dalszy rozwój narzędzi SPEED oraz Implementation of a Light-weight Web-based Monitoring and Control Man-Machine-Interface for CCSDS MO M&C Services (WEB MnC MMI) – projekt i wdrożenie przeglądarkowego interfejsu graficznego MMI (Man Machine Interface), który pozwoli użytkownikom na wykonywanie typowych czynności kontrolujących i monitorujących statki kosmiczne przy wykorzystaniu CCSDS Mission Operation (MO) Monitor and Control (M&C) Services.

Wytworzone w ramach nich aplikacje znajdą swoje zastosowanie w dziedzinach nawigacji, inżynierii systemów oraz wizualizacji parametrów misji. Asseco uczestniczy także w otwartych przetargach ESA ogłaszanych na zasadach pełnej konkurencyjności w ramach programów opcjonalnych, w których partycypuje Polska. „Wymierną korzyścią było umocnienie i zweryfikowanie procesów wytwórczych, aby spełniały najbardziej rygorystyczne wymagania jakościowe. W obszarze biznesowym udział w projektach dla Europejskiej Agencji Kosmicznej umożliwia Asseco Poland S.A. umocnienie pozycji na rynku międzynarodowym” – mówi Zdzisław Wiater.

Strona główna przedsiębiorstwa

Narzędzie Asseco służące zarządzaniu misjami kosmicznymi

Zdzisław Wiater o „Asseco w misjach kosmicznych”

 

Powiązane wiadomości

więcej wiadomości

Powiązane wydarzenia

więcej wydarzeń

 

 

KOSMOS 400 1