12 grudnia 2016 r. odbył się Dzień Polsko-Grecki. Wydarzenie to było współorganizowane przez PARP, ZPSK a po stronie greckiej koordynowane przez Si-Cluster oraz Hellenic Association.

Spotkanie z cyklu ESA Industry Space Days odbyło się 6 grudnia w Warszawie. Wydarzenie to było poświęcone narzędziom przetargowym ESA (EMITS) oraz Polish Industry Incentive Scheme. Wydarzenie było współorganizowane przez ESA i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W dniach 12-14 września 2016 roku w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną szkolenie dotyczące standardów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w zakresie technologii kosmicznych. Udział w wydarzeniu wzięło 50 osób reprezentujących 39 podmiotów.

Wyjazd przedstawicieli administracji Państwowej oraz polskich przedsiębiorstw do ESA ESOC, Darmstadt, Niemcy odbył się 27 wrzesnia 2016 r.